Selvaccept

Afhænger din følelse af accept af, hvordan du lever op til andres forventninger

Vi vil alle sammen gerne accepteres, føle at vi hører til og passer ind. Problemet opstår når denne følelse udelukkende er baseret på andres opfattelse og vurdering af os. Hvis vores selvfølelse afhænger af andre, så har det betydning for de beslutninger vi tager i vores liv.

Hvilke roller påtager du dig i dit liv og hvilke implicitte og eksplicitte forventninger er knyttet til disse roller? Ret ofte sørger vi for at opfylde vores roller (af egen fri vilje), så de harmonerer med andres forventninger.
Hvis øjne er det, der reflekterer i hvor høj grad du er acceptabel? Hvilke normer skal du leve op til for at være den perfekte mor, veninden der altid står til rådighed, den taknemmelige datter, den pligtopfyldende medarbejder osv.

Når vi indser, at vores følelse af at være accepteret i høj grad er afhængig af andre, kan vi også lettere se, hvilke muligheder der er for at bygge en følelse af selvaccept. Hvordan kan du i lidt højere grad tillade dig at udtrykke dig selv, sådan som du egentlig har lyst til?